Velferdsresonnement

EKMAR hadde i år et fornyet fokus på fiskevelferd som vi ønsker velkommen – Fiskevelferd 2.0 – med mange gode innlegg som berørte forbedringsområder og forbedringsmuligheter, bl.a knyttet til avlusing av laks.

Vi har funnet det nyttig å betrakte utfordringen slik:
– Lakselus er et velferdsproblem for fisken – å fjerne lakselus gir bedre fiskevelferd
– Men avlusing gir også bivirkninger – avlusingen i seg selv kan redusere fiskevelferd
– Mest mulig avlusingseffekt og minst mulig bivirkninger er samtidige mål for oss, sammen med fiskehelsepersonell vurderes total effekt på fiskens velferd.
– Avlusing av laks er dermed et tiltak for bedret fiskevelferd, der virkning må avveies opp mot bivirkning.

Dette må gjøres løpende i den enkelte behandling, og krever ofte justeringer underveis og noen ganger avbrudd når utgangspunkt og resultat ikke er akseptabelt. Å hjelpe laksen av med lakselus så skånsomt som mulig er en krevende oppgave som krever kontinuerlig oppmerksomhet.

Så vil det også være nyttig å se det enkelte behandlingstiltak opp mot en samlet strategi for å unngå problemet med lakselus. Her vil valg av forebyggene tiltak, korrektive tiltak være viktige sammen med variasjon i tiltak, geografiske betraktinger med videre.

Belastningen med lakselus er et velferdsproblem for oppdrettslaks som vi prøver å være en del av løsningen på. Hydro Fish Care ser det som sin oppgave å bidra til bedret fiskevelferd.

Dele denne :