Prosjekt “Elektrofilter”

I samarbeid med Askvik Aqua skal HFC teste ut et tilpasset elektrofilter for avlivning av lakselus i forbindelse med avlusingsprosessen på Apollon. Fredag 28. juli ble det meste av utstyret lastet om bord. Nå skal det monteres for testing senere i høst med deltakelse av LetSea for tredje parts kontroll. Dette blir spennende for alle involverte!

Dele denne :