Organisasjonskart

Hydro Fish Care AS er et selskap som leverer bedret fiskehelse gjennom avlusing av oppdrettsfisk ved bruk av Hydrolicer avlusingssystem. Hydro Fish Care er etablert på Herøy i Nordland og har et solid og kompetent eierskap av aktører i oppdrettssektor