Fagdag 2018

Mandag 10. desember organiserte vi i HFC fagdag om avlusing, det var invitert deltakere fra oppdrettere og fagmiljøer tilknyttet næringen. Det ble diskutert erfaringer med forskjellige avlusingsstrategier, erfaringene fra 2018 og utviklingsprosjekter som pågår.

Det ble også presentert noen interessante funn fra årets drift av Apollon. Når vi med dagens produksjonslinje sender laks tilbake til samme merd ser vi vel så gode verferdsparametre som ved avlusing til ny merd. Slik var det ikke i fjor, årsaken er sannsynligvis 40% bedre kapasitet.

Andre utviklingstrekk var vel 10% bedre avlusingsresultater, dødelighet fra 0,5% til 0,35% i gjennomsnitt. Dette skyldes sannsynligvis forbedringer fra ombyggingen sist vinter, bl.a. med O2-anriket sjøvann til orkastet.

Oppdretterne informerte om bedre kontroll og tilgang på kapasitet ved behov, noe som har tillatt strategier med ferre behandlinger totalt sett. Bidraget fra HFC har vært å stille med ledig kapasitet til spotavlusning og være tilgjengelig ved behov. På den måten har vi tatt et steg for fiskevelferd: for kontroll på lus = fiskevelferd

Takk til Walter fra Sintef Ocean Ocean og Jacob fra Lovundlaks as for gode foredrag på fagdagen.

Dele denne :